Dijken van Nederland in kaart gebracht

Het boek Dijken van Nederland is het complete overzicht van Nederlands belangrijkste uitvinding: de dijken. Want wat zou Nederland zijn zonder dijken? Eén ding is zeker: het had in zijn huidige vorm niet bestaan. Dijken van Nederland biedt het actuele dijkoverzicht én een blik op de toekomst.

Dijken van Nederland is verkrijgbaar als boek. Daarnaast verschijnt het als e-boek en kunt u de dijkentop-10 online bekijken. Wilt u op de hoogte blijven van congressen, lezingen en andere activiteiten rondom dit onderwerp, dan vindt u hieronder een overzicht. Ook kunt u meer lezen over auteurs en de partners van Dijken van Nederland.

 

> Boek: Dijken van Nederland

In december 2014 verscheen de publicatie Dijken van Nederland bij nai010 uitgevers. Klik hier voor meer informatie. Deze publicatie verschijnt ook in het Engels: Dutch Dikes.

> E-boek: Dijken van Nederland

Het boek is ook in digitale versie, als interactieve pdf verkrijgbaar. Klik hier voor meer informatie.

> App: Top-10 dijken

Met de interactieve online dijkenkaart kunt u de top-10 meest bijzondere dijken via tekst, beeld en kaart ontdekken. Bekijk deze via http://dutchdikes.net/map.
Deze kaart brengt in een interactieve StoryMap met behulp van ArcGIS-technologie van Esri Nederland de mooiste verhalen in kaart.

> Prijzen

De Nederlandse editie Dijken van Nederland is uitgeroepen tot Best Verzorgd Boek 2014 en kreeg een eervolle vermelding bij de Gouden Tulp 2015. De Engelse editie Dutch Dikes ontving een Wood Pencil bij de D & AD Awards 2015.

> Agenda: activiteiten rondom het thema dijken

Boekpresentatie
26 januari 2015 | 20.00 uur | Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

Water History Conference 2015
24-26 juni 2015 | Delft

Dag van de Bouw
13 juni 2015

Dag van de dijk
22 september 2015

Esri GIS Conferentie
23 en 24 september 2015

The Amsterdam International Water Week (AIWW)
2-6 november 2015

Nationaal deltacongres 2015
november 2015
Meer informatie volgt

Slotbijeenkomst Jaar van de Ruimte
15 december 2015

> Over de auteurs
Eric-Jan Pleijster en Cees van der Veeken zijn beiden cum laude afgestudeerd en hebben daarna LOLA landscape architects opgericht. Eric-Jan Pleijster schreef de tekst voor Dijken van Nederland en coördineerde hij het onderzoek en de productie. Hij reed duizenden kilometers over de dijken, op zoek naar de beste dijken voor het boek Dijken van Nederland. Cees van der Veeken was vanaf het begin betrokken bij de Dijken van Nederland. In 2010 publiceerde hij met LOLA de Dijkenatlas van eiland IJsselmonde.
LOLA landscape architects is een bureau voor progressieve landschapsarchitectuur. Het ontwerpt en onderzoekt landschappen die zijn vergeten, vervallen of gaan veranderen. Een continue wisselwerking tussen ruimtelijk onderzoek en ontwerp is kenmerkend voor het LOLA (Lost LAndscapes), net als de optimistische en conceptuele benadering en de fascinatie voor nieuwe ruimtelijke fenomenen.
LOLA heeft meerdere ontwerpprijzen gewonnen, waaronder de Delta Water Award 2009, de Maaskantprijs voor Jonge architecten in 2013, en in 2014 de TOPOS landscape award. Hun boek Lost Landscapes werd bekroond met de DAM architectural book award 2014.

www.lolaweb.nl

> Over de partners

Deltares
Deltares is een onafhankelijk, toegepast kennisinstituut op het gebied van water, ondergrond en infrastructuur. Wereldwijd werkt Deltares aan slimme innovaties, oplossingen en toepassingen voor mens, milieu en maatschappij. Deltares beschikt over excellente kennis op internationaal topniveau om oplossingen te ontwikkelen voor de belangrijke maatschappelijke thema's. Het motto is Enabling Delta Life.

www.deltares.nl

Hoogwaterbeschermingsprogramma
In het Hoogwaterbeschermingsprogramma werken Rijk en waterschappen intensief samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen, als onderdeel van het Deltaprogramma. Samen pakken zij de komende dijken en kunstwerken aan die niet voldoen aan de veiligheidsnorm. Om de samenwerking vorm te geven, is een gezamenlijke programmadirectie ingericht die bemand wordt door medewerkers van waterschappen en het Rijk: de programmadirectie Hoogwaterbescherming.

www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
De RCE is onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en is verantwoordelijk voor de bescherming en het duurzaam behoud van het cultureel erfgoed van nationale betekenis. Het instrumentarium van de RCE bestaat uit kennis van het Nederlandse roerend en onroerend erfgoed, wetten en regelgeving en een subsidiebudget voor de instandhouding van het onroerend erfgoed.

www.cultureelerfgoed.nl

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is hét cultuurfonds voor architectuur, vormgeving, e-cultuur en alle mogelijke crossovers. Het Stimuleringsfonds ondersteunt (inter)nationale projecten, talenten en sectoroverschrijdende activiteitenprogramma's in de creatieve industrie. Een belangrijk thema is het verbeteren van de keten tussen ontwerpers/makers en opdrachtgevers/producenten. Met evenementen, publicaties en kennisbundeling legt het fonds bovendien zelf actief verbindingen tussen cultuur, maatschappij en economie. Dijken van Nederland werd mede mogelijk gemaakt door steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

www.stimuleringsfonds.nl

 

  • Dijken van Nederland in kaart gebracht
  • Dijken van Nederland in kaart gebracht