This webshop uses cookies
more information »
 

nai010 feliciteert Tracy Metz!

Uit het persbericht: 


Journalist, auteur en presentator Tracy Metz is winnaar van de Grote Maaskantprijs 2016. Tracy Metz krijgt de prijs vanwege de vele publicaties, activiteiten en initiatieven die zij sinds 1980 heeft ontplooid.

Metz brengt met haar activiteiten bij herhaling relevante en urgente zaken en ontwikkelingen onder de aandacht van zowel een breed als vakinhoudelijk publiek. Daarbij zoekt en vindt zij raakvlakken tussen verschillende disciplines en onderwerpen. Toegankelijkheid is bij veel van de door Metz ondernomen projecten vanzelfsprekend.

 

Deze bijzondere kwaliteit als boodschapper en vertaler van gedachtegoed op meerdere niveaus en podia spreekt de jury bijzonder aan. Temeer omdat het vakgebied gebaat is bij goede analyses en zichtbaarheid van de waarde en kracht van ontwerp en het gedachtegoed van ontwerpers. De jury prijst haar kunde om nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en de toegevoegde waarde en kwaliteit van ontwerp en ontwerpers van de gebouwde en natuurlijke omgeving duidelijk te maken aan een groot publiek.

 

 

Naast haar werk als publicist van artikelen en boeken initieert ze diverse andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld de maandelijkse live talkshow en digitaal magazine ‘Stadsleven’. Artikelen van haar hand verschijnen in diverse vakbladen, alsmede in NRC Handelsblad, Parool, De Groene Amsterdammer en Architectural Record. Actuele ontwikkelingen op het gebied van (inter)nationale architectuur en ruimtelijke kwaliteit staan daarbij zonder uitzondering centraal, maar ook fotografie, beeldende kunst en design passeren regelmatig de revue. Met de publicatie ‘Zoet&Zout: Water en de Nederlanders’ (2012), trof Metz op succesvolle wijze doel. Op overtuigende wijze worden hierin nieuwe manieren van de omgang met water alsmede de dreiging ervan beschreven. Daarnaast is ze directeur van het John Adams Institute.

De jury heeft de hoop dat deze initiatiefrijke en ondernemende kandidaat de nu geprezen kwaliteiten en kunde nog voor langere tijd en op veel andere (internationale) niveaus kan blijven etaleren en zelfs zal uitbreiden.

 

Rotterdam-Maaskantprijs

Tracy Metz is de 18e winnaar van Grote Rotterdam-Maaskantprijs. Ze ontvangt de prijs op vrijdag 4 november uit handen van Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam en voorzitter van het bestuur van de Stichting Rotterdam-Maaskant. De toekenning is gebaseerd op voordracht van een jury die bestond uit voorzitter Leen Verbeek (commissaris van de Koning Flevoland), JaapJan Berg (curator, moderator en publicist / Bergplaats), Frits van Dongen (architect/partner bij van Dongen Koschuch), Jannemarie de Jonge (partner bij Wing), Karin Laglas (voorzitter directieraad Ymere).

 

De Grote Rotterdam-Maaskantprijs is een tweejaarlijkse oeuvreprijs voor één of meer personen die het debat over architectuur, landschapsinrichting en stedenbouw in belangrijke mate stimuleren met publicaties, onderwijs of opdrachtgeverschap. De prijs is in 1978 ingesteld door de Rotterdamse architect Hugh Maaskant en bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 25.000.

In de oneven jaren wordt de ‘Jonge’ Maaskantprijs uitgereikt, een aanmoedigingsprijs voor jonge architecten, landschapsarchitecten of stedenbouwers niet ouder dan 35 jaar, waarbij het architectonisch of stedenbouwkundig werk voorop staat.

 

TRACY METZ:

1980-1985         Het Parool
1986-2012         NRC Handelsblad
2006-2007         Loeb Fellowship Harvard Graduate School of Design
1985-heden       Architectural Record
2012-heden       De Groene Amsterdammer
2013-heden       Directeur John Adams Institute


BOEKEN:
1996 Snelweg: Highways in the Netherlands (i.s.m. Theo Baart en Cary Markerink)
1998 Nieuwe natuur: Reportages over veranderd landschap
2000 Atlas van de verandering: Nederland herschikt
2002 PRET! Leisure en landschap (i.s.m. Janine Schrijver en Otto Snoek)
2007 Op de grond: Observaties vanuit Harvard
2010 Huis in Frankrijk: Nederlanders en hun maison de campagne (i.s.m. Theo Baart en Sake Elzinga)
2011 Falling Horizon: de Sophiapolder, een afscheid in vijf aktes (i.s.m. Heidi de Gier) 2012: Zoet&Zout: Water en de Nederlanders (i.s.m. Maartje van den Heuvel, Gouden Tulp 2012)

In 2012 ontving Metz de Groeneveldprijs en begon ze haar eigen maandelijkse live talkshow en webmagazine Stadsleven.

In 2016 won Metz de Grote Maaskantprijs 2016 en ontwikkelde zij het mutimediaproject 'Tracy in Nederland'.

 
nai010 publishers
Korte Hoogstraat 31
Postbus 21927
3001 AX Rotterdam
Netherlands
p: +31 (0)10 2010 133
e: info@nai010.com
VAT: NL802440678B01
KvK: 24251737

subscribe to our newsletter

disclaimer | colophon