This webshop uses cookies
more information »

Een traditie van verandering

De architectuur van het hedendaagse schoolgebouw

€ 49,50 order at NAi booksellers

Het onderwijs is in korte tijd grondig veranderd. De opgave van het schoolgebouw is daarom meer dan ooit een architectonische opgave; klaslokalen hebben plaatsgemaakt voor leerdomeinen, aula’s hebben zich ontwikkeld tot ware plaza’s.
Dit boek geeft een actueel en onthullend overzicht van recente scholenbouw in Nederland. In vier essays, gekoppeld aan telkens tien schoolportretten worden door Like Bijlsma, Dolf Broekhuizen, Paul Groenendijk, Eireen Schreurs en Ton Verstegen de architectonische veranderingen in gebouwen voor het basis- en voortgezet onderwijs van 1990 tot heden geanalyseerd en weergegeven.
Architectuur kan bijdragen aan stimulerende leeromgevingen, maar architectuur is meer dan een optimale vertaling van leerprocessen. De leeromgeving is ook een leefomgeving die voor een bepaalde tijd wordt bewoond. Architectuur kan voor nieuwe generaties nieuwe ruimtelijke ervaringen scheppen die deel worden van het geheugen. Zo vindt aansluiting plaats bij de traditie, die in deze tijd een traditie van verandering is.

read more close

ISBN 978-90-5662-655-6 | 1. edition | January 2009 | available | Dolf Broekhuizen, Like Bijlsma en Eireen Schreurs, Paul Groenendijk, Ton Verstegen | design: Rick Vermeulen | photography: Jannes Linders | Dutch | Boek | 23 x 29 cm | 276 pages | illustrated (200 color and b/w) | in conjunction with: de Stichting Architecten Research Onderwijsgebouwen (Staro) | with support from: het Ministerie van OCW

NAi Boekverkopers / Booksellers

share

terug
subject
language
availability
Back
all publications