This webshop uses cookies
more information »
  • Landschap en energie (e-book)
  • Landschap en energie (e-book)
  • Landschap en energie (e-book)
klik op afbeelding om te vergroten

Landschap en energie (e-book)

Ontwerpen voor transitie

€ 39,95 order

De overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie is een van de grootste uitdagingen van de eenentwintigste eeuw. Landschap en energie is een baanbrekend boek over het effect van deze transitie op onze omgeving. Het maakt als eerste een visuele vergelijking van het ruimtebeslag van alle relevante energiebronnen, het verklaart de drijvende krachten achter de exponentiële groei van ons energiegebruik en het schetst de adembenemende taak voor ruimtelijk ontwerpers, planners en de politiek.
De opties en keuzes voor het komende 'postfossiele landschap' zijn uitgewerkt in ontwerpvoorbeelden op verschillende schaalniveaus. Energie beweegt zich immers door alle schaal- en abstractieniveaus heen: van mondiale politieke strategieën tot het zonnepaneel op het dak. De uitdagingen die daarbij komen kijken worden uitgebreid belicht in een reeks essays over de energiemarkt, de rol van de politiek, de psychologie van de transitie en de technische ontwikkelingen en beperkingen. Uiteindelijk blijkt de transitie van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen veel meer dan een technische opgave voor professionals. Bij nadere beschouwing blijkt de energietransitie vooral een culturele opgave te zijn die iedereen raakt.

‘Een evenwichtig boek over landschap en energie.’ Blauwe Kamer

‘Interessante uitgave voor een ieder die belang stelt in de mogelijke ontwikkelingen en (ruimtelijke) impact van deze energietransitie.’ NBD Biblion

Het boek dat iedere landschapsarchitect, ontwerper, politicus, Shell-baas en naïeve klimaatgoeroe zou moeten lezen als hij murw is gebeukt door alle media, klimaatlobby’s en sceptici en niet meer weet hoe hij überhaupt nog zinnig over de energietransitie kan nadenken.’ Topos

read more close

ISBN 978-94-6208-143-7 | August 2014 | available | Auteur: Dirk SijmonsRedacteur: Jasper Hugtenburg, Anton van Hoorn, Fred Feddes | design: catalogtree | Dutch | e-book (pdf) | 20 x 24.8 cm | 432 pages | illustrated (400 full color) | in conjunction with: H+N+S Landscape Architects, TU Delft, Wageningen UR, ECN, Planbureau voor de Leefomgeving | with support from: Agentschap NL, Edgar Doncker Stichting, EU INTERREG IVB project MUSIC, Gemeente Arnhem, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Prins Bernhard Cultuurfonds, Provincie Drenthe, Provincie Groningen, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Stad Genk (B), Stadsregio Parkstad Limburg, Städteregion Aachen (D), Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie

NAi Boekverkopers / Booksellers

share

terug
subject
language
availability
Back
all publications