This webshop uses cookies
more information »
  • Maakbaar Landschap
  • Maakbaar Landschap
  • Maakbaar Landschap
klik op afbeelding om te vergroten

Maakbaar Landschap

Nederlandse landschapsarchitectuur 1945-1970

€ 14,95 order at NAi booksellers

> Bekijk hier het boek op de website van Beukers Scholma

Het Nederlandse landschap geldt misschien wel als het meest maakbare van de wereld. Niet toevallig zijn Nederlandse landschapsarchitecten veelal internationaal werkzaam. Het fundament voor hun gezaghebbende positie werd gelegd tijdens de wederopbouw, de periode waarin het land met een ongekende energie gereed werd gemaakt voor een nieuwe samenleving. Verwoeste industrie en infrastructuur moesten worden hersteld en verbeterd, terwijl grootschalige woonwijken de woningnood moesten oplossen. Bijna de helft van het nationale grondgebied werd met ruilverkavelingen geschikt gemaakt voor moderne landbouwproductie. Het land raakte dooraderd met een systeem van snelwegen, die leidden naar woonwijken met veel openbaar groen. Op de vrije zondag kon de Nederlander recreëren in speciaal daarvoor aangelegde natuurgebieden, of hij kon zich uitleven in zijn eigen tuin. Het landschap rondom al deze ingrepen werd bewust ontworpen.
Maakbaar landschap vertelt hoe een kleine groep legendarische tuin- en landschapsarchitecten deze ruimtelijke opgaven gestalte gaf en daarmee de Nederlandse positie van het grootschalige landschapsontwerp vestigde. Een nieuwe generatie ontwerpers trad naar voren, met mensen als Hans Warnau, Pieter Buys, Wim Boer, Bram Galjaard, Mien Ruys, Ellen Brandes, Harry de Vroome en Nico de Jonge. Zij waren in dienst van Staatsbosbeheer (ruilverkavelingen, snelwegen en recreatiegebieden) gemeenten (stedelijk groen) of hadden een eigen bureau.
Dit boek is een gids door het naoorlogse Nederlandse landschap, aan de hand van de grote naoorlogse thema’s landbouw, stadsgroen, recreatie, verkeer, natuur en de (bedrijfs)tuin. Eén generatie ontwerpers vormde het aanzicht van Nederland tot op de dag van vandaag – het landschap dat nu in veel gevallen opnieuw op de tekentafel ligt voor nieuwe opgaven als waterberging, herstructurering en nieuwe natuur. Maakbaar landschap is een onmisbaar naslagwerk én een monument voor de naoorlogse landschapsarchitectuur en de ontwerpers ervan.

read more close

ISBN 978-90-5662-700-3 | 1. edition | November 2009 | available | Fransje Hooimeijer, Marinke Steenhuis | design: Beukers Scholma | photography: Jannes Linders | Dutch | hardcover | 24,5 x 30 cm | 448 pages | illustrated (395 color and b/w) | with support from: Stimuleringsfonds voor Architectuur, Regeling Projectsubsidies Belvedere, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting, NHBos Stichting, M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, Rijksadviseur voor het Landschap

NAi Boekverkopers / Booksellers

share

terug
subject
language
availability
Back
all publications
nai010 publishers
Korte Hoogstraat 31
Postbus 21927
3001 AX Rotterdam
Netherlands
p: +31 (0)10 2010 133
e: info@nai010.com
VAT: NL802440678B01
KvK: 24251737

subscribe to our newsletter

disclaimer | colophon