This webshop uses cookies
more information »
 

Reuzenarbeid in het Scheepvaartmuseum

Ons land staat voor grote transities. We moeten op een nieuwe manier omgaan met water, ons voorbereiden op klimaatverandering, het platteland herinrichten, een goede balans vinden tussen natuur en verstedelijking en inzetten op meer duurzame energie. Een flinke klus. Maar… we hebben vaker voor grote uitdagingen gestaan. Ons land (her)inrichten kunnen we als de besten.
Dat laten geograaf en historicus Willem van der Ham en de stichting TOEN fabuleus zien in het project Reuzenarbeid over de bouw van het moderne Nederland tussen 1861-1918. In het project participeren tal van musea en instellingen.
 

Willem van der Ham heeft een bijzondere collectie foto’s uit de vergetelheid gehaald. In zijn boek Reuzenarbeid brengt hij op unieke wijze de geschiedenis van de bouw van het moderne Nederland in beeld. Het boek wordt op woensdag 30 juni 16:00 gepresenteerd in het Scheepvaartmuseum Amsterdam. 

 

Programma


Besloten boekpresentatie Reuzenarbeid, woensdag 30 juni 16:00, Scheepvaartmuseum Amsterdam

Project Reuzenarbeid
Auteur Willem van der Ham introduceert u in het project Reuzenarbeid. Met een boek, website, app en verschillende tentoonstellingen kan iedereen kennisnemen van de grote water- en infrastructurele werken waarmee de rijksoverheid Nederland in de 19de eeuw klaar maakte voor de toekomst. Vertoning korte film Reuzenarbeid.

Fotografen rondom het Noordzeekanaal
Maartje van den Heuvel, conservator fotografie bibliotheek Universiteit van Leiden

Onthulling kleine REUZENFOTO
Door de minister van Infrastructuur en Waterstaat mevrouw Cora van Nieuwenhuizen en de directie van Royal Haskoning/DHV. Mevrouw Van Nieuwenhuizen spreekt over ‘Het IJ van Dirks: 160 jaar investeren in infrastructuur rondom Amsterdam'.

Over de toekomst van Nederland
Jeroen Dijsselbloem, Voorzitter Nationaal Groeifonds 
Het Nationaal Groeifonds investeert samen met initiatiefnemers in projecten die zorgen voor economische groei op langere termijn.

 

over het boek


Reuzenarbeid brengt op unieke wijze de geschiedenis van de bouw van het moderne Nederland in de periode 1861 – 1918 in beeld. Door grote investeringen in waterbouw en infrastructuur brak een periode van economische bloei aan. Nederland werd klaar gemaakt voor een nieuwe tijd.

Overal in het land gonsde het van de bouwactiviteiten en kwamen nieuwe kanalen, spoorwegen, sluizen en bruggen tot stand. De aanleg van het Noordzeekanaal verbond Amsterdam rechtstreeks met de zee. Ook Rotterdam kreeg een Nieuwe Waterweg. In Nederland lag ’s-wereld grootste sluis en Europa’s grootste spoorbrug. Er werd ‘reuzenarbeid’ verricht. De Nederlandse aannemerij werd een volwassen bedrijfstak.

Op het moment dat de fotografie nog in de kinderschoenen stond, nam de minister het besluit de bouw van rijks openbare werken vast te leggen. De beste fotografen van die tijd werden ingeschakeld. Willem van der Ham heeft deze bijzondere collectie eerste Nederlandse landschapsfoto’s herontdekt en vertelt daarbij het verhaal van het ontluikende land. 
Reuzenarbeid toont Nederland zoals u het nog nooit eerder heeft gezien. 

 

"Ik vind het zeer belangrijk dat deze bijzondere foto's onder de aandacht van de Nederlanders wordt gebracht. De cultuurhistorische waarde is enorm. Het is mooi om die te verbinden met maatschappelijke en ruimtelijke opgaven waarvoor Nederland nu staat." - Bas Jonkman, Hoogleraar Waterbouw TU Delft, KIVI