This webshop uses cookies
more information »
 

The Flexible City x Pakhuis de Zwijger

>>> This is a Dutch event <<<

Om onze steden veilig, gezond en toekomstbestendig te houden moeten zij circulair en klimaatadaptief worden. Omdat de meeste andere landen en steden in Europa een vergelijkbare culturele, demografische en staatsrechtelijke achtergrond hebben en bovendien kampen met vergelijkbare uitdagingen, is het aannemelijk dat we gemakkelijk van elkaar kunnen leren. Het lijkt erop dat onze steden sneller circulair en klimaatadaptief kunnen worden wanneer we bij onze buren kijken wat daar goed – of juist verkeerd – gaat. Maar wat kunnen wij dan precies leren van andere Europese landen en steden? En wat kunnen zij leren van ons? En waar zijn de culturele, juridische of maatschappelijke verschillen te groot om elkaars successen zomaar over te nemen?

Op maandag 30 oktober om 20:00 bij Pakhuis de Zwijger is de algemene boekpresentatie van The Flexible City: Solutions for a Circular and Climate Adaptive Europe. In de publicatie worden analyses, ontwikkelingen, instrumenten en voorbeelden uit verschillende Europese landen met elkaar vergeleken. Best practices uit uiteenlopende landen en steden zijn veralgemeniseerd tot een toolbox die in verschillende landen en steden van Europa kan werken. Vanavond wordt het boek toegelicht door auteurs Tom Bergevoet en Maarten van Tuijl, samen met enkele reporters die hen hielpen het boek te schrijven. Waternet en de gemeente Amsterdam, die het onderzoek hebben ondersteund, reflecteren op het onderzoek. Later dit jaar volgen deelsessies rondom specifieke thema’s uit het boek zoals stapsgewijze stadsontwikkeling, de circulaire stad en het integraal ontwerpen aan de openbare ruimte.