Deze webshop maakt gebruik van cookies
Meer informatie »
 

Agenda Architectuur in Nederland

Architectuur in Nederland is al ruim 30 jaar een onmisbaar overzichtswerk voor iedereen die zich voor de Nederlandse architectuur interesseert of er vakmatig bij betrokken is. Bekijk alle voorgaande edities. 

Dit jaar wordt er naast de publicatie voor het eerst ook een uitgebreid interactief publieksprogramma gelanceerd met bijzondere aandacht voor nieuwe woonvormen, de circulaire economie, de herontdekking van de periferie en de publieke rol van architectuur in tijden van privatisering.

Boeklancering

8 mei 2018 20:00 Boeklancering Pakhuis de Zwijger 

Tijdens deze lancering gaan we in gesprek met architecten, de redactieleden en experts over speciale projecten en blikken we vooruit. Wat speelt er in de architectuur? Met bijdragen van Sander Heijne (de Correspondent) Julius Vermeulen (EENWERK), Jacqueline Tellinga (Never waste a good crisis) en de projecten van: Rademacher de Vries Architecten, STUDIO MAKS i.s.m./with Junya Ishigami, Maurer United Architects, RO&AD, Van Helmond Zuidam architecten, bureau SLA & Overtreders W, Rijnboutt, Zecc Architecten, Korteknie Stuhlmacher Architecten, NEXT architects & Claudia Linders, OMA, PPHP, SUB office architecten, Korth Tielens, NL Architects, Kollhoff & Pols architecten, Barend Koolhaas, Van Dongen-Koschuch, NEXIT architecten, Studio Roosegaarde, krft, de Architekten Cie., Wessel van Geffen architecten, Superuse Studios, awg architecten, KAAN Architecten, ANAROCHA architecture, DaF-architecten, Max Rink, Niels Tilanus, Benthem Crouwel.

Freespace

26 mei Biënnale Venetie

Architectuur in Nederland gaat naar de Biënnale in Venetië! Waar een unieke samenwerking en dialoog tussen het Nederlandse en het Belgische paviljoen en beide architectuurjaarboeken zal plaatsvinden. De rol van de architect is in beide landen zeer verschillend ingericht. De presentatie is verbonden met het thema ‘FREESPACE’ als een kritische, maatschappelijk betrokken rol van de architectuur die – voorbij alleen woorden – verbeeldt hoe we samen vormgeven aan de maatschappij. 

Met bijdragen van Veronique Patteeuw, Kirsten Hannema, Robert-Jan de Kort, Jan Vermeulen, Sofie De Caigny, Lara Schrijver

Met steun van: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

11.05-11.10

Introductie / Sofie De Caigny + Lara Schrijver

11.10-11.15

Bespreken van de thema's en conclusies uit het Vlaamse Jaarboek Architectuur / Veronique Patteeuw

11.15-13.20

Bepsreken van de thema's en conclusies uit het Nederlandse Jaarboek Architectuur / Kirsten Hannema

11.20-11.25

reflectie op de rol van de architect / Robert-Jan de Kort + Jan Vermeulen

11.25-12:00

discussie

 

Het buitengebied

14 juni 20:00 Van Eesterenpaviljoen Amsterdam 

In een reeks projecten die het afgelopen jaar werden opgeleverd staan de thema’s natuurbeleving, cultuurhistorie, toerisme en recreatie centraal. Wat opvalt is dat de ruimte die in deze opgaven geboden wordt om met materialen en technieken te experimenteren. Hoe kan architectuur ingezet worden om geschiedenissen bloot te leggen, podia voor verhalen te creëren en landschappen ervaarbaar te maken? Met o.a. bijdragen van de Architectuur in Nederland redactie, JaapJan Berg, Mark Minkjan en Korteknie Stuhlmacher architecten. 

Meld je aan! 

Na de zomer 

We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het Architectuur in Nederland publieksprogramma in het najaar. Hou onze agenda in de gaten voor alle activiteiten!