Deze webshop maakt gebruik van cookies
Meer informatie »
 

Boeklancering Nieuw Rotterdams Peil

Op 14 juni wordt Nieuw Rotterdams Peil gelanceerd met een gevarieerd programma rondom het ontwerpen van onze deltastad, op een wel heel passende locatie: het drijvende festivalhart van de Rotterdam Architectuur Maand in de Maashaven!

Nieuw Rotterdams Peil neemt deltastad Rotterdam onder de loep aan de hand van de visie en het werk van stedenbouwkundige Florian Boer (De Urbanisten). Een uitgebreide profielschets, interviews, rijk geïllustreerde projectbeschrijvingen en een tijdlijn tonen zijn grote impact op de stad, van het Benthemplein als waterbassin tot het Getijdenpark in de Keilehaven.

In Rotterdam vragen hogere rivierstanden, een stijgende zeespiegel en extreme regenval om een andere inrichting. Florian Boer was zijn leven lang gefascineerd door het ‘stedelijk metabolisme’ – zeg maar de polytechnische onderwerpen die ooit aan de basis van het vak stonden. Hij wist revolutionaire ideeën over klimaatadaptatie en waterbeheer te vertalen naar gebruiksvriendelijke plekken voor de Rotterdammers. Dit uitte zich in de wijze waarop hij wateropgaven gebruikte om de havenstad niet alleen beter, maar ook mooier te maken.

In de zomer van 2022 overleed Florian Boer op 53-jarige leeftijd. Dit boek toont de voedingsbodem die hij legde om van Rotterdam de deltastad van de toekomst te maken.

Het programma wordt later bekend gemaakt, maar tickets kunnen wel al (gratis) worden gereserveerd via de Rotterdam Architectuur Maand. Dit boek is een initiatief van de Gemeente Rotterdam, in samenwerking met De Urbanisten en nai010 uitgevers.