Deze webshop maakt gebruik van cookies
Meer informatie »
 

Catalogus Najaar 2021

Met trots presenteren wij u onze nieuwste catalogus Najaar 2021 met nieuwe boeken op het gebied van architectuur, kunst en design. Blader online door onze catalogus. 

Bij de coronagereduceerde opening van de Architectuurbiënnale, in een Venetië dat te vrezen heeft van elke centimeter zeespiegelstijging, wordt duidelijk dat voor het antwoord op de vraag hoe we in de toekomst samen zullen leven, spaarzame dan wel overvloedig aanwezige grond en water de cruciale ruimtelijke parameters zijn. Met verstedelijking, migratie, energietransitie en klimaatverandering als de voornaamste wereldwijde trends, zullen ontwerpers grond en water moeten betrekken in hun ontwerpstrategieën en oplossingen voor een leefbare wereld. In deze najaarsaanbieding komen ze beide prominent voor. De redactie van OASE 110 alsmede de auteurs in BiodiverCITY, richten hun blik op de grond, om te onderzoeken hoe de bodem, als vaak verwaarloosd onderdeel van het stedelijke ecosysteem, kan worden benut als bron van biodiversiteit en door ontwerpers kan worden betrokken in het ontwerp van duurzamer, leefbaarder steden. Raining Stories, de publicatie bij het Nederlands paviljoen voor de wereldexpo in Dubai, toont hoe Nederlands ontwerp en innovatie voedsel, water en energie kan verbinden en daarmee bodem en water in een productief en duurzaam ecosysteem kan vatten, met het paviljoen zelf als ‘proof of principle’. 

Maar hoe en waar zullen we leven en werken in onze steden van de toekomst? Overal waar de laptop is lijkt het antwoord, maar de ‘dangerous state of disconnection’ waarin dat volgens trendforecaster Lideweij Edelkoort resulteert, vraagt om een tegenreactie, een antwoord, waarmee de verbinding weer tot stand wordt gebracht. En ze ziet de bibliotheek – een aloud instituut in transitie – als dé plek daarvoor, een plek van samenkomst en uitwisseling (niet alleen van boeken). Dit contracyclische denken is ook wat de auteurs van Imagination and participation toepassen bij hun onderzoek naar het bibliotheekontwerp van de toekomst. Net zo contracyclisch, tenslotte, lijkt het fascinerende onderzoek naar een andere typologie in transitie onder druk van digitalisering en mobiliteit: het kantoor. In Back to the Office onderzoeken Ruth Baumeister en Stephan Petermann de meest baanbrekende kantoorontwerpen van de twintigste eeuw, en vragen zich af welke lessen getrokken kunnen worden voor een duurzaam toekomstig ontwerp van een habitat van de werkende mens.

Met verder publicaties over onder meer het keramisch werk van Lucio Fontana, de ruige landschappen van Allart van Everdingen, kunst in de openbare ruimte en tot slot een hilarisch portret van ons land in Typisch Nederland van onze Fotograaf des Vaderlands Jan Dirk van den Burg, valt er genoeg te ver- en bewonderen, maar gelukkig ook nog wel te lachen.