Deze webshop maakt gebruik van cookies
Meer informatie »
 

Oproep tot inzending

De redactie van het Architectuur in Nederland Jaarboek is begonnen aan de voorbereidingen voor de 33ste editie die in mei 2020 zal verschijnen. Doe mee en zend uw project in!

 

Architectuur in Nederland


is al meer dan 30 jaar een onmisbaar, onafhankelijk platform voor iedereen die zich voor de Nederlandse architectuur interesseert of er vakmatig bij betrokken is. Het tweetalige Jaarboek vormt daarin het internationale visitekaartje voor de Nederlandse bouwkunst en verschijnt zowel digitaal als in boekvorm. De onafhankelijke redactie selecteert bijzondere projecten die in het voorbije jaar zijn opgeleverd en beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen die de Nederlandse architectuur beïnvloeden, met bijzondere aandacht voor architectuur in de volle breedte, onderzoeksprojecten en opdrachtgeverschap.


Oproep tot inzending


Voor het projectendeel van het Jaarboek doen wij een oproep tot kosteloze inzending van informatie over projecten van uw bureau die in de loop van 2019 zijn opgeleverd of voor het einde van dit jaar nog zullen worden opgeleverd (dat een project ten tijde van de inzending dus nog niet gereed is, vormt geen probleem voor de redactie). De redactie, onder hoofdredacteurschap van Kirsten Hannema, besteedt ook aandacht aan de projecten die door Nederlandse bureaus in het buitenland worden gerealiseerd. Daarom vragen wij u om ons ook over eventuele projecten buiten Nederland te informeren.


Hoe werkt het


- Stuur uw project in dat in 2019 is opgeleverd
- Stuur uw projecten alleen digitaal in
- Stuur één mail per project
- Inzenden van meerdere projecten is mogelijk
- Per project 1 pdf-bestand van maximaal 10 pagina’s A4 
- Maximale grootte van 5 MB
- Minimaal 5 pagina’s met foto’s (indien beschikbaar, anders renderings), 
  aangevuld met plattegronden, doorsneden en een korte beschrijving
- In de documentatie en in de mail duidelijk aangeven:
       - Naam en adres project
       - Adres architectenbureau
       - Contactpersoon bij bureau + contactgegevens (mail en telefoonnummer)
- De naamgeving van de PDF dient als volgt te worden aangehouden:
  Naam bureau_Naam project.pdf VOORBEELD: Cepezed_Hogeschool in Holland.pdf     
  en Cepezed_Villa in Rotterdam.pdf

- De PDF’s kunnen worden gestuurd naar jaarboek@nai010.com. LET OP: Vanwege de hoeveelheid projecten die ieder jaar ingezonden wordt, behandelen we GEEN WETRANSFER-bestanden. Belangrijk is dus dat de toegezonden PDF echt niet groter is dan 5 MB.
- Deadline voor inzending is maandag 2 september 2019 vóór 23:59

Algemene culturele en maatschappelijke veranderingen
De redactie is ook dit jaar weer geïnteresseerd in meer algemene culturele en maatschappelijke veranderingen die in 2019 van invloed zijn geweest op de totstandkoming van uw werk. Ook het melden van andere activiteiten of belangrijke gebeurtenissen die naar uw mening niet mogen ontbreken in het Jaarboek wordt bijzonder op prijs gesteld. Bijvoorbeeld prijsvragen, installaties, tentoonstellingen of manifestaties. Ook deze documentatie kunt u in pdf-formaat mailen naar jaarboek@nai010.com.