Deze webshop maakt gebruik van cookies
Meer informatie »
  • Down to Earth (Nederlands)
  • Down to Earth (Nederlands)
  • Down to Earth (Nederlands)
klik op afbeelding om te vergroten

Down to Earth (Nederlands)

Ontwerpen voor het eindspel

€ 34,95 bestel

Diepgaand ontwerpend onderzoek naar de grote klimaatopgaven (energietransitie en water), gericht op het brengen van daadwerkelijke sociaalmaatschappelijke transformatie

> Dit boek is een tour de force: het is geschiedenis, verslag en verbeelding van én reflectie op eigentijds ontwerp in tijden van klimaatcrisis
> Alles moet anders! Nu de wereld afstevent op meer dan twee graden opwarming, is DOWN TO EARTH een oproep aan ontwerpers: get your act together!

Dit boek over ontwerpen in tijden van klimaatcrisis - het eindspel is een gegeven, we zitten er middenin - is het laatste project van DOWN TO EARTH, de antitypische negende editie van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam. In een wereld in lockdown zag hoofdcurator George Brugmans kans het traditionele biennale-model binnenstebuiten te keren en zich te concentreren op het openvouwen van het ontwerpend onderzoek in de IABR-Ateliers: verkenningen naar hoe de energietransitie en wateropgave in te zetten als hefboom om concrete oplossingen te vinden om de duurzame ontwikkelingsdoelen van de wereldgemeenschap te helpen realiseren.

In dit visueel rijke boek doet Brugmans in het eerste deel, Hoe kunnen we landen?, verslag van dit onderzoek, aardt hij het in de geschiedenis van de IABR als een op echte verandering gerichte culturele onderzoeksinstelling, en beschrijft hij de geexposeerde resultaten. Met dat laatste is het boek ook een catalogus-achteraf van een reeks van kleinere tentoonstellingen die vanaf september 2020, al naar gelang de pandemie het toeliet, bijna een jaar lang en op verschillende locaties werden georganiseerd.

In het tweede deel, Waar kunnen we landen?, waarin ook een essay van Dirk Sijmons en een verslag van een gesprek tussen docenten en studenten van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst, reflecteert George Brugmans op onze lastige aanwezigheid in het Antropoceen, pleit voor (op)nieuw kunstbeleid als voorwaarde voor een werkelijk vrije creatieve ruimte, en doet suggesties aan ontwerpers en verbeelders voor hoe positie te nemen nu het eindspel de menselijke conditie is.

Met ontwerpend onderzoek van:IABR-Atelier Rotterdam III: OOZE architects & urbanists o.l.v. Eva PfannesIABR-Atelier Oost Vlaams Kerngebied: PLUSOFFICE architects en Architecture Workroom Brussels o.l.v. Joachim DeclerckIABR-Atelier Droogte in de Delta: Studio Marco VermeulenWaterschool M4H+: Studio Makkink & BeyIABR-Atelier Dordrecht: West 8, VenhoevenCS architecture+urbanism, PosadMaxwan, EGM architecten en Studio Donna van Milligen Bielke o.l.v. Adriaan Geuze

Lees meer Lees minder

ISBN 978-94-6208-801-6 | oktober 2023 | leverbaar | George Brugmans, met bijdragen van Dirk Sijmons, Rotterdamse Academie van Bouwkunst | Red: George Brugmans | Redactie-assistenten: Noortje Weenink, Alexandra Sonnemans | design: ARK: Loes Claessens, Roosje Klap | Nederlands | paperback | 17 x 24 cm | 440 pag. | geillustreerd (300 kleur) | met steun van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Provincie Oost Vlaanderen, Gemeente Rotterdam, Gemeente Dordrecht

share

terug
onderwerp
taal
beschikbaarheid
terug
alle publicaties