Deze webshop maakt gebruik van cookies
Meer informatie »

OASE 108

Receptiegeschiedenissen in de architectuur / Reception Histories in Architecture

€ 22,95 bestel

> Wat is goede, minder goede, of slechte architectuur?
> Ontleding van het krachtenveld van appreciatie en depreciatie van architectuur

De architectuurgeschiedenis kan niet alleen gelezen worden als een accumulatie van gebouwen en ontwerpen, maar ook als een slingerbeweging tussen appreciatie en afkeuring van projecten, oeuvres en posities, aangedreven door uiteenlopende argumenten. Naast de ‘traditionele’ overzichtswerken, recensies in vakbladen en kritiek in tijdschriften, spelen in toenemende mate ook andere media een rol, zoals weekendbijlagen van kranten, sociale media, nieuwsbrieven, politieke arena’s, en fora waar de architectuur gecultiveerd wordt.

Oeuvres en projecten zijn onderhevig aan ‘de waan van de dag’, aan golfbewegingen in de appreciatie door publiek en critici. Dat maakt het bij momenten ondoorzichtig wat goede, minder goede of slechte architectuur is.

Dit nummer van OASE onderzoekt hoe verschuivende appreciaties, om zeer uiteenlopende redenen, kunnen functioneren als productief misverstand, en als hefboom om de architectuurkritiek een stap vooruit te helpen en het denken over architectuur los te wrikken uit elke mogelijke canon of uit het keurslijf van veronderstelde zekerheden.

Lees meer Lees minder

ISBN 978-94-6208-617-3 | maart 2021 | David Peleman, Jantje Engels, Christophe Van Gerrewey (red.) | design: Karel Martens en Aagje Martens | Nederlands, Engels | 17 x 24 cm | 128 pag. | geillustreerd (50 zw/w)

share

terug
onderwerp
taal
beschikbaarheid
terug
alle publicaties