Deze webshop maakt gebruik van cookies
Meer informatie »
  • Waardevolle Wijken e-book
  • Waardevolle Wijken e-book
  • Waardevolle Wijken e-book
klik op afbeelding om te vergroten

Waardevolle Wijken e-book

De Waardebloem - ontwerpmethode voor collectieve circulaire initiatieven

€ 24,95 bestel

Hoe kunnen integrale circulaire oplossingen bijdragen aan het realiseren van meerwaarde in de wijk?

> Geeft inzicht in hoe burgers een actieve en effectieve rol kunnen spelen bij de transities naar een circulaire en duurzame samenleving
> Inspirerend voor burgers die zelf initiatieven willen ontplooien voor de verduurzaming van hun leefomgeving

In Waardevolle Wijken staan pionierende, collectief gedragen initiatieven centraal die gericht zijn op het sluiten van één of meerdere grondstofkringlopen op buurt- of wijkniveau en hiermee dus bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie.

Voor de analyse van deze verschillende initiatieven is door de onderzoekers - stedenbouwkundige Els Leclercq en architect Mo Smit - een unieke methodiek ontwikkeld: de Circulaire Waardebloem-methode. Deze methode helpt het gezamenlijk sluiten van grondstofkringlopen (materialen, energie, water, biota, nutriënten) op wijkschaal te organiseren en maakt inzichtelijk welke meerwaarde (economisch, ecologisch, sociaal, cultureel, esthetisch) hiermee binnen de gebouwde omgeving kan worden gerealiseerd.

Waardevolle Wijken biedt hiermee inspiratie en lessen voor integrale duurzame interventies op het schaalniveau van de wijk en sluit aan bij de nieuwe Omgevingswet (2022) die nadrukkelijk ruimte biedt aan burgerinitiatieven en lokaal opdrachtgeverschap.

Lees meer Lees minder

ISBN 978-94-6208-760-6 | september 2022 | leverbaar | Mo Smit, Els Leclercq | design: Koehorst in 't Veld | Nederlands | e-book (pdf) | 17 x 24 cm | 160 pag. | geillustreerd (400 kleur) | in samenwerking met: TU Delft | met steun van: Centre for Sustainability Leiden-Delft-Erasmus Universities, Delft Global

share

terug
onderwerp
taal
beschikbaarheid
terug
alle publicaties